Tên khách hàng: Công ty chứng khoán quốc tế Hoàng Gia

Hình thức: Thiệp mời

Chi phí dự tính: 500.000đ

Thời gian thực hiện: 3- 5 ngày

Độ khó: Trung bình