Tên khách hàng: Trung tâm công nghệ Phôi

Hình thức: Logo

Chi phí dự tính: 1.000.000 – 2.000.000đ

Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày

Độ khó: Cơ bản