Tên khách hàng: Ngân hàng TPBank – Chi nhánh Tây Hà Nội

Hình thức: Album

Chi phí dự tính: 300.000 – 500.000đ

Thời gian thực hiện: 2-3 ngày

Độ khó: Cơ bản