Tên khách hàng: Thương hiệu rượu Kim Sơn Tửu

Hình thức: Banner

Chi phí dự tính: 200.000 – 500.000đ

Thời gian thực hiện: 2-3 ngày

Độ khó: Trung bình