Tên khách hàng: Ms.Phương

Hình thức: Banner

Chi phí dự tính: 500.000 – 1.000.000đ

Thời gian thực hiện: 2-3 ngày

Độ khó: Phức tạp