Tên khách hàng: Ms Tuyền

Hình thức: Thiết kế logo

Chi phí dự tính: 1.500.000 – 2.500.000

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày