Tên khách hàng:

Hình thức: Standee

Chi phí dự tính: 300.000đ

Thời gian thực hiện: 2-3 ngày

Độ khó: Trung bình