Tên khách hàng: Công ty chứng khoán quốc tế Hoàng Gia

Hình thức: Standee

Chi phí dự tính: 400.000đ

Thời gian thực hiện: 2 – 3 ngày

Độ khó: Trung bình