Tên khách hàng:

Chi phí dự tính: 100.000 – 400.000đ

Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày

Độ khó: Cơ bản