Tên khách hàng: Trung tâm công nghệ Phôi

Hình thức: Card visit

Chi phí dự tính: 350.000đ

Thời gian thực hiện: 2-3 ngày

Độ khó: Cơ bản