Tên khách hàng: Làng nghề Quy Chính

Hình thức: Bao bì – Nhãn mác

Chi phí dự tính: 800.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó: Trung bình