Tên khách hàng:

Hình thức: Bao bì – Nhãn mác

Chi phí dự tính: 1200.000 – 2.000.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó: Trung bình