Tên khách hàng: Mr Trung

Hình thức: Thiết kế bao bì

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Chi phí dự kiến: 2.000.000 – 3.000.000

(Visited 2 times, 1 visits today)