Hình thức: thiết kế poster

Tên khách hàng: Mr Hoàng

Thời gian: 3 – 5 ngày

Chi phí dự kiến: 600.000 – 800.000

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)